Courses 
STREFA ORGANIZACJI SZKOLEŃ - PCHThis course requires an enrolment key
DZ01 Miejskie Przedszkole nr 5 w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ02 Przedszkole Samorządowe w MargoninieThis course requires an enrolment key
DZ03 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w StrzelcachThis course requires an enrolment key
DZ04 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w ZS w SzamocinieThis course requires an enrolment key
DZ05 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w ZS w MargoninieThis course requires an enrolment key
DZ06 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w RadwankachThis course requires an enrolment key
DZ07 Szkoła Podstawowa im. T. Kotarbińskiego w BudzyniuThis course requires an enrolment key
DZ08 Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ09 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wlkp. w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ10 Szkoła Podstawowa w WyszynachThis course requires an enrolment key
DZ11 Miejskie Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ12 Publiczne Gimnazjum w ZS w MargoninieThis course requires an enrolment key
DZ13 Publiczne Gimnazjum w ZS w SzamocinieThis course requires an enrolment key
DZ14 Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w BudzyniuThis course requires an enrolment key
DZ15 Gimnazjum w ZSLG im. J. Wybickiego w RatajachThis course requires an enrolment key
DZ16 I LO im. Św. Barbary w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ17 II LO w ZSP im. H. Cegielskiego w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ18 Technikum w ZSLG im. J. Wybickiego w RatajachThis course requires an enrolment key
DZ19 Technikum w ZSP im. H. Cegielskiego w ChodzieżyThis course requires an enrolment key
DZ20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP im. H. Cegielskiego w CHodzieżyThis course requires an enrolment key