Kursy 
STREFA ORGANIZACJI SZKOLEŃ - PCHKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ01 Miejskie Przedszkole nr 5 w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ02 Przedszkole Samorządowe w MargoninieKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ03 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w StrzelcachKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ04 Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w ZS w SzamocinieKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ05 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w ZS w MargoninieKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ06 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w RadwankachKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ07 Szkoła Podstawowa im. T. Kotarbińskiego w BudzyniuKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ08 Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ09 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wlkp. w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ10 Szkoła Podstawowa w WyszynachKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ11 Miejskie Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ12 Publiczne Gimnazjum w ZS w MargoninieKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ13 Publiczne Gimnazjum w ZS w SzamocinieKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ14 Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w BudzyniuKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ15 Gimnazjum w ZSLG im. J. Wybickiego w RatajachKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ16 I LO im. Św. Barbary w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ17 II LO w ZSP im. H. Cegielskiego w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ18 Technikum w ZSLG im. J. Wybickiego w RatajachKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ19 Technikum w ZSP im. H. Cegielskiego w ChodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu
DZ20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP im. H. Cegielskiego w CHodzieżyKurs wymaga klucza dostępu do kursu